Paralelno sa razvojem tehnologije gradnje, posebno visokih objekata, javlja se potreba za primenom lakših prefabrikovanih elemenata za oblikovanje fasada.
Prvobitni, klasični materijali (blokovi, opeka), a zatim montažni betonski fasadni elementi, bili su neekonomični za transport i montažu, a svojom težinom su opterećivali osnovnu noseću konstrukciju objekta i time značajno povećavali utroške materijala i cenu gradnje. Primena ovih materijala ograničavala je i visinu gradnje.

Kombinacija čelika i stakla bilo je rešenje za smanjenje težine ali je ostao niz problema vezanih za održavanje, zaštitu čelika, hladnih mostova i dr.
Fasade od aluminijuma pružaju rešenje za sve ove probleme i imaju najširu primenu za oblikovanje fasada više od 30 godina.
Tokom ovog perioda, zavisno od načina izrade i ugradnje, došlo je do razvoja nekoliko osnovnih sistema fasada:

 • KLASIČNE FASADE predstavljaju sistem fasadne obloge koji za noseću podkonstrukciju ima mrežu aluminijumskih profila fiksiranu za konstrukciju objekta sistemskim kotvama.
  U okviru ove mreže preko nosećih profila postavljaju se ispune od transparentnog stakla, prozorskih okvira ili paneli od mineralne vune i završne spoljne obloge od stakla ili drugog materijala.
  Ispuna se za noseću konstrukciju vezuje aluminijumskim profilima sa zavrtnjima. Preko ovih, takozvanih, steznih profila postavljaju se dekorativni završni profili željenog oblika i boje.

 • ELEMENT FASADE nastaju kao rezultat tendencije za brzom gradnjom.
  Ove fasade predstavljaju prefabrikovane elemente širine jednake rasteru fasade, a svojom visinom oni zatvaraju jednu etažu. Kao finalno gotovi dopremaju se na gradilište i montiraju lakim dizalicama.

 • VENTILISANE FASADE koriste se u situacijama kada se parapeti ili puni delovi fasada (beton,blok i slično) dodatno izoluju i završno oblažu raznim E pločama i materijalima otpornim na spoljne uticaje, sa posebnim estetskim svojstvima.
  Preko odgovarajuće podkonstrukcije, sloja termoizolacije, postavlja se dekorativna obloga od kompozitnih panela, raznih vrsta prirodnog kamena, keramike, HPL-a, fiber cementa i sl.

ASC permanentno razvija sve vrste fasada i u mogućnosti smo da izradimo brzo i ekonomično rešenje za Vaš objekat, jer MI IMAMO REŠENJE ZA SVE VAŠE IDEJE !