img

Ventilisane fasade

U savremenoj arhitekturi pored staklenih fasada često se primenjuju i obloge od drugih vrsta materijala kao što su kompozitni paneli, razne vrste keramika, fiber cementne ploče, ploče od HPL-a, limene obloge i slično.

Ove obloge uglavnom se projektuju preko zidova od betona koji imaju loša termička svojstva.

Iz tih razloga razvijen je sistem ventilisanih fasada koje imaju pored funkcije estetskog oblikovanja objekta i funkciju dodatne termičke zaštite.

Naime, preko sistema kotvi postavlja se podkonstrukcija koja ima zadatak da primi i nosi dekorativnu oblogu. Podkonstrukcija istovremeno obezbeđuje rastojanje završne obloge od sloja termoizolacije, a samim tim i provetravanje tog prostora.

Ove vrste obloga – fasada imaju široku primenu kod rekonstrukcije objekta i njihove dodatne termičke zaštite.

ASC poseduje podkonstrukcije i prateći materijal za sve vrste obloga koje se danas koriste u projektovanju i izvođenju.

ASC VF STC

ASC VF STC su sistemi podkonstrukcija za kačenje kaseta od kompozitnih panela ili limova i punih panela – ploča od fibercementa, HPL-a, knauf i aquapanel ploča i keramike svih proizvodnih debljina.