Od kraja 60-ih godina prošlog veka kada je počela primena i izrada prozora, vrata i fasadnih elemenata od aluminijumskih profila, pa do današnjeg dana kada se ovi elementi u najvećoj meri rade od aluminijuma, dizajn i tehničke performanse ovih proizvoda pratili su savremene arhitektonske trendove.

Prilikom projektovanja sistema profila za arhitektonsku primenu, vodili smo računa da tehničke i estetske performanse budu u skladu sa trenutno najvišim standardima.

Pored toga, svesni činjenice da ni jedan sistem ne može biti tako dizajniran i raznovrstan da može predvideti sve ideje savremene arhitekture, a koristeći iskustvo od preko 35 godina rada u ovoj oblasti, naš tim inženjera nudi brzo i efikasno prilagođavanje postojećih sistema bilo kojoj ideji.

Ukoliko postoji potreba možemo razviti i kompletan sistem za deo projekta ili ceo projekat.

Izdvajamo samo neke od projekata rađenih na ovaj način:

 • Zgrada službenog lista u Beogradu (zamena stare fasade 1997. godine) – prvi put na ovim prostorima proizvedena je i montirana element fasada. Specifičnost zahteva je bio da se zameni fasada bez i jednog dana prekida rada.

 • AIRPORT CITY – više objekata od 2004. do 2022. godine. Prvi put na ovim prostorima počela je montaža element fasade nakon delimičnog završetka betonskog skeleta.

 • BUSINESS GARDEN – projektovan kompletno nov sistem element fasade prema ideji autora.

 • HOTEL MONA PLAZA – korišćen sistem fasade sa projekta Business Garden. Specifičnost je primena "laminam" ploča d=5mm u netransparentnim delovima bez vidnih držača, kao i spoljni brisoleji (dekorativni elementi i nosači rasvete).
  Za vetrenu fasadu, sa završnom oblogom od laminam ploča dimenzija do max. 1,5 x 3,0m, razvijen je sistem nevidljive podkonstrukcije.

 • Projekat FIAT Kragujevac – razvijen je ekonomičan sistem industrijskih prozora za spoljnu montažu paralelno sa montažom "Trimo" panela.
  Sistem je podrazumevao jedan prozor = jedan panel dužine 6,0 m. Gotovi prozorski nizovi sa ispunom (moduli dužine do 6,0m) montirani su na identičan način i paralelno sa fasadnim panelima.
  Na ovaj način ugrađeno je oko 4000 ovakvih prozora, uz angažovanje samo 4 radnika na montaži i dizalice, koja je istovremeno korišćena za montažu panela.

 • Sportski kompleks Košutnjak – projektovan i izveden nov sistem klasične viseće fasade prema ideji projektanta u saradnji sa kompanijom New Quest.